FİNANSAL SİGORTALAR

TAŞINAN PARA HIRSIZLIK SİGORTASI

TAŞINAN PARA HIRSIZLIK SİGORTASI; İŞLETMELERİN PERSONELLERİ TARAFINDAN BANKALAR, FİRMALAR, MÜŞTERİLER ARASINDA ŞİRKET ARAÇLARIYLA TAŞINAN PARA VE KIYMETLİ EVRAKLAR İÇİN OLASI HIRSIZLIK RİSKLERİNE KARŞI TEMİNAT SAĞLAR. 
ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN SİLAHLA TEHDİT, ZOR KULLANMAK, GASP, NAKİL SIRASINDA ARACIN KAZAYA UĞRAMASI VEYA YANMASI SONUCU HIRSIZLIK, GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ SONUCU HIRSIZLIK, DEPREM, SEL, DOĞAL AFETLER VE YANGIN DOLAYISIYLA OLUŞACAK KARGAŞALIKTAN YARALANILARAK YAPILACAK YAĞMA VE TAHRİBAT ZARARLARI TEMİNAT ALTINA ALINMAKTADIR.

EMNİYET SUİSTİMAL SİGORTASI

EMNİYETİ SUİSTİMAL SİGORTASI, SİGORTALININ EMRİNDE VE HİZMETİNDE ÇALIŞTIRDIĞI RESMİ KAYITLI, ADI VE SOYADI POLİÇEDE YAZILI KİŞİ VE KİŞİLERİN SİGORTALIYA AİT PARA VE KIYMETLİ EVRAKINI VEYA PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN MALLARINI, ÇALMAK, ZİMMETİNE GEÇİRMEK, HİLE VE DOLANDIRICILIK VEYA SAHTEKARLIK YOLU İLE BUNLARA SAHİP OLMAK SURETİYLE YAPACAKLARI EMNİYETİ SUİSTİMAL HALLERİ NETİCESİNDE SİGORTALININ UĞRAYACAĞI ZARARI TEMİNAT ALTINA ALIR.

SİBER RİSK (VERİ KORUMA) SİGORTASI

SİBER RİSKLER, BİLGİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ DÜNYASININ BİR GERÇEĞİDİR. İSTER MOBİL CİHAZLARINDA, BİLGİSAYARLARINDA İSTERSE SUNUCULARINDA VEYA İNTERNETTE ELEKTRONİK VERİ KULLANAN HERHANGİ BİR ŞİRKET BU RİSKLERLE KARŞI KARŞIYADIR.
RİSKLER SÜREKLİ OLARAK DEĞİŞMEKTE VE DAHA DA KOMPLİKE HALE GELMEKTEDİR. KURULUŞLAR ESKİDEN, FİZİKSEL VARLIKLARINI KORUMA AMAÇLI YATIRIM YAPARKEN, ARTIK DİKKATLERİN VE KAYNAKLARIN AĞ VE SİSTEM KORUMALARINA ODAKLANMASI GEREKMEKTEDİR.
SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ BAZI OYUNCULAR VERİ SIZINTILARI VE İHLALLERİNİN POTANSİYEL OLARAK GENİŞ KAPSAMLI SONUÇLARI ÜZERİNE SİGORTALILARA TEMİNAT SAĞLAMAK AMACIYLA SİBER RİSKLER ÜRÜNÜ GELİŞTİRMİŞLERDİR. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANLARI, HALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANLARI VE HUKUK UZMANLARI İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE, SİGORTA KORUMASINA EK OLARAK AŞAĞIDA LİSTELENMİŞ OLAN BİR DİZİ KATMA DEĞERLİ HİZMET SUNULABİLMEKTEDİR.
1-KRİZ YÖNETİMİ
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZIN SAĞLADIĞI KRİZ YÖNETİMİ, BİR ŞİRKETİN İTİBARINI KORUMASINA VE BİR SİBER İHLAL SONRASINDA ONARMASINA YARDIMCI OLABİLİR. HİZMETLER ŞUNLARI KAPSAMAKTADIR:
ŞİRKETİN İTİBARININ ONARILMASI
HABER DEĞERİ TAŞIYAN BİR SİBER OLAYIN POTANSİYEL OLUMSUZ ETKİLERİNİ ÖNLEYEBİLECEK VEYA HAFİFLETEBİLECEK, BAĞIMSIZ DANIŞMANLARIN PROFESYONEL HİZMET ÜCRETLERİNİ VE MASRAFLARINI KARŞILAR.
KİŞİSEL İTİBARI ONARMA
HERHANGİ BİR KİŞİNİN ŞİRKETTEKİ İTİBARINA GELECEK POTANSİYEL ZARARIN HAFİFLETİLMESİNE YÖNELİK HİZMETLERE İLİŞKİN PROFESYONEL ÜCRETLERİ VE MASRAFLARI KARŞILAR.
BİLDİRİM VE İZLEME
MÜŞTERİLERE (VEYA HERHANGİ BİR DÜZENLEME MAKAMINA) BİLGİLERİNİN BİR İHLALDEN ETKİLENDİĞİNİ BİLDİRMEYE İLİŞKİN YAPILAN MASRAFLARI KARŞILAR. ETKİLENEN KİŞİLERİN KİMLİK HIRSIZLIĞI EĞİTİMİ VE KREDİ DOSYASI İZLEMESİ İLE BAĞLANTILI MAKUL MASRAF VE HARCAMALAR DA TARAFIMIZDAN ÖDENECEKTİR.
2-VERİ SORUMLULUĞU
İSTER SİGORTALI İSTER SİGORTALININ DIŞ KAYNAK FİRMASI (OUTSOURCE) NEDEN OLMUŞ OLSUN, KİŞİSEL VEYA KURUMSAL VERİLERİN İHLALİ İLE BAĞLANTILI ZARARLARI VE SAVUNMA MASRAFLARINI KARŞILAR.
3-AĞ GÜVENLİĞİ
AŞAĞIDAKİLERLE BAĞLANTILI ZARARLARI VE SAVUNMA MASRAFLARINI KARŞILAR:

  • BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN VERİLERİNE VİRÜS BULAŞMASI
  • SİGORTALININ YETKİSİ DIŞINDA BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN VERİLERİNE ERİŞMESİYLE SONUÇLANAN BİR FİİLİ VEYA İHMALİ
  • BİR SİSTEM KODUNUN ELEKTRONİK OLMAYAN YÖNTEMLERLE ÇALINMASI
  • KİŞİSEL BİLGİLER İÇEREN DONANIMIN ÇALINMASI
  • BİR ÇALIŞANIN FİİLLERİ NEDENİYLE VERİLERİN İFŞA OLMASI

4-AĞ KESİNTİSİ BİR GÜVENLİK İHLALİ NEDENİYLE SİGORTALININ AĞININ CİDDİ BİR KESİNTİYE UĞRAMASI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN NET KAR KAYBINI KARŞILAR.
5-İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER
AŞAĞIDAKİ MASRAFLARI KARŞILAR:

  • BİR VERİ KORUMA SORUŞTURMASI İLE BAĞLANTILI HUKUKİ DANIŞMANLIK VE TEMSİLE İLİŞKİN MAKUL PROFESYONEL HİZMET ÜCRETLERİ
  • BİR VERİ KORUMA DÜZENLEME MAKAMININ UYGULADIĞI SİGORTA EDİLEBİLİR PARA CEZALARI

6-SİBER ŞANTAJ/ GİZLİLİK BAĞLANTILI ŞANTAJ
BİR GÜVENLİK TEHDİDİNİN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN FİDYE ÖDEMELERİNİ (ŞANTAJ ZARARI) KARŞILAR.
7-MULTİMEDYA SORUMLULUĞU
BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS FİKRİ MÜLKİYETİ İHLALİ VEYA ELEKTRONİK İÇERİK İLE BAĞLANTILI İHMAL İLE İLGİLİ OLARAK UĞRANILAN ZARAR VE YAPILAN SAVUNMA MASRAFLARINI KARŞILAR.

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI

KÜRESELLEŞMENİN ARTTIĞI GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA, YÖNETİCİLER BİRÇOK DEĞİŞKENİ DEĞERLENDİREREK HIZLI BİR ŞEKİLDE KARAR VERMEK ZORUNDA KALABİLMEKTEDİRLER.
BU YOĞUN SÜRECİN DOĞAL SONUCU OLARAK YÖNETİCİLER HATALAR VE İHMALLER YAPABİLMEKTE YA DA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU, BORÇLAR KANUNU, DEĞİŞEN KANUN VE MEVZUATLAR NEDENİYLE KANUNDAN VE ESAS SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLARA MARUZ KALABİLMEKTEDİRLER.

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI, ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, YÖNETİCİLERİNİN VE MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM VASFI İLE GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİRKEN YAPTIKLARI HATALAR NEDENİYLE KENDİLERİNDEN TALEP EDİLECEK TAZMİNATLAR İÇİN TEMİNAT SAĞLAR.